Chính sách thu đổi

Chính sách hậu mãi được áp dụng cho tất cả khách hàng mua, bán trang sức tại cửa hàng Thiên Thiên Ngoc jewelry.

Chính sách hậu mãi, bảo hành:

Tất cả sản phẩm của nhà THIÊN THIÊN NGỌC đều được chăm sóc kiểm tra và vệ sinh miễn phí vô thời hạn.

Chính sách thu đổi sản phẩm:

1. Kim cương kiểm định GIA / PNJ tròn trắng, tỷ Lệ thu đổi:
Viên chủ D E F:  đổi lớn KHÔNG lỗ; bán -5%
Viên chủ G H I J: đổi lớn -5%; bán -10%
2. Vỏ xoàn nữ trang kim cương, tỷ Lệ thu đổi:
Thu đến 75% trị giá hóa đơn. Đổi gía trị lớn hơn thu lại đến 85% trị giá hóa đơn.